• Müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, anlayıp, hızlı-tam-etkin bir hizmet sunarak memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

• Özgün hizmet prensibiyle aranılan/güvenilen firma olmayı,

• Hizmetlerinde, yeni yöntemler arayıp, sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket ederek teknolojide liderliğe ulaşmayı ve uluslararası alanda rekabet edecek seviyeye gelmeyi,

• Müşteri şartlarına, kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak uzman personel, ekipman ve kaynakların etkin kullanımı ile gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı,

• Çalışanlarının katılımı ile dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmeyi ve etkin katılım sağlamayı,

• Yaratıcı, yenilikçi yaklaşımları destekleyerek, şirket içi/dışı eğitimler yoluyla çalışanlarının kişisel gelişimi için gereken tüm kaynakları kullanıma sunmayı,

• Çevreye duyarlı teknoloji üretmeyi,
politika edinmiştir.

Ekolife kalite standartlarını uygularken

Takım ruhunu planlı çalışmayla birleştiren, bilgiye değer veren, güvene dayalı çalışmayı ilke edinen, yüksek kalite anlayışı içerisinde müşterilerine hizmet sunan bir kuruluş olmak,

Müşterinin üründen ve hizmetten en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak ve taleplerinde bilgice yeterli olabilmek için kendimizi eğitimden teknik hizmete kadar sürekli yenilemek,

Gelişen teknolojiyi güncel olarak takip etmek ve uygulamak,

Müşterilerimizin işimizin özünü oluşturduğunu hiç bir zaman unutmamak ve müşteri memnuniyetini temel prensip olarak kabul etmek,

Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve geliştirerek; kaliteli hizmet ve ürünlerle yarın da, artan müşterilerimiz sayesinde yazılım sektöründe var olmak,

Kalite Politikamızdır.